Kwiatunek?

Temat: Uwaga - propozycja :-)
Ja też nie znam dobrze niemieckiego, ale jestem wyczulony na poprawność gramatyczną, bo wiadomo jak jest w niemieckim - odmieniają się rodzajniki, przymiotniki, rzeczowniki, są czasowniki rozdzielnie złożone, czasowniki łaczą się z określonymi przyimkami a te z odpowiednimi przypadkami i tym podobne rzeczy. Tak więc wszystko się liczy i nie bardzo można sobie pozwolić na dowolność. Na szczęście mam w domu gramatykę,...
Źródło: szuwi.com/index.php?showtopic=58982Temat: Coś niestereotypowego
przedrostekra okolicznik przedrostekrn. (nazwy robocze: rozdzielny/nierozdzielny niemiecki/angielski) Podstawowe czasowniki: być - aeloha mieć - oylue znaczyć - maolyfa pić alkohol - miybay zabijać - yafey Sążnie (wyrazy, które nic nie znaczą...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,731.html


Temat: Języki obce
... czasowników, nazwać kilkanaście przedmiotów, kolorów, przyimki (?) miejsca, hm. no i to było na tyle). W każdym razie: hiszpański mnie powala, jest cudowny i piękny, jak już wcześniej powiedziałam i bardzo...
Źródło: bloggers.fora.pl/a/a,588.html


Temat: Wasz dzień w szkole
Hm... Nie byłen na basenie, więc do szkoły na 9.50 Angielski - sprawdzanie pracy domowej. Tak, całą lekcje. Niemiecki - czasownik z przyimkiem Informatyka - eee... zanosiłem nowe komputery z chłopakami...
Źródło: bloggers.fora.pl/a/a,1474.html


Temat: Języki obce
Powiem tak: Hiszpański jest gorszy od niemieckiego pod względem czasów i różnorodności form czasownika. Pomijając już wymowę bazującą na samogłoskach ,z którą mój aparat mowy ewidentnie sobie nie radzi, to jeszcze jest beznadziejnie sepleniący. Rosyjski jest o tyle łatwy,że jest niezwykle podobny do polskiego, inne bywają tylko niektóre końcówki odmian rzeczowników itd. i oczywiście ogromna ilość słówek. Niemiecki jest o tyle trudny,że jest multum prefixów,sufixów i przyimków,które określają przypadek,rodzajnik itd. Słownictwo jest dość trudne,ale na ogół można improwizować.
Źródło: newmastelandia.fora.pl/a/a,750.html


Temat: FANKLUB JÊZYKA NIEMIECKIEGO :D
Język niemiecki – język z grupy zachodniej rodziny języków germaąskich. W rzeczywistości stanowi on grupę kilku języków zachodniogermaąskich, które często są określane jako języki niemieckie; standardowy język niemiecki (Standard Hochdeutsch) oparty jest na Biblii Marcina Lutra, która z kolei opiera się na języku mówionym w Górnej Saksonii i Turyngii. Język niemiecki zalicza się zasadniczo do typu języków fleksyjnych, przy czym odmiana rzeczownika jest stosunkowo uboga i do oznaczenia liczby i przypadka stosuje się przede wszystkim rodzajniki. Język niemiecki ma liczbę pojedynczą z 3 rodzajami – męskim, żeąskim i nijakim, oraz liczbę mnogą bez ... dopełniacz (najczęściej zastępuje się go konstrukcjami z przyimkiem). Czasowniki mają bogatszą odmianę przez osoby, liczby, czasy i strony. Formy czasowników niemieckich nie rozróżniają natomiast rodzaju gramatycznego. Alle Menschen sind frei und gleich an WĂźrde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der BrĂźderlichkeit begegnen. ... z dedykacją dla przeciwników języka niemieckiego.
Źródło: pogadajznami.pl/viewtopic.php?t=15757


Temat: niemiecki - Kopka
Informacja dla tych, którzy nie mają jeszcze zaliczonego niemieckiego. "Witam, w odpowiedzi na Pańskie zapytanie, chciałbym poinformować, że po konsultacji z Prof. Stelmachem ustaliliśmy, iż spotkanie zaliczeniowe, w ramach którego, zgodnie ... materiału będzie obejmował następujące zagadnienia omawiane na zajęciach: - Odmiana czasowników przez osoby z uwzględnieniem różnic pomiędzy poszczególnymi grupami czasowników, - Znajomość, odmiana oraz odpowiednie zastosowanie czasowników modalnych, - Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone, - Znajomość oraz umiejętne zastosowanie czasowników zwrotnych, - Odmiana rzeczowników przez przypadki oraz umiejętne zastosowanie ich w kontekście zdania, - Kryteria różnicujące przypadki oraz przyimki na stałe przyporządkowane...
Źródło: forumpolitologii.fora.pl/a/a,740.html


Temat: Logiczny język
Spróbuję przygotować kurs dla logicznego języka (ściślej pollok). Słownictwo jest oparte na języku polskim, uzupełnione niemieckim i nieznacznie zmienione. Tradycyjne terminy gramatyczne dają się stosować, ale granice są dosyć płynne. Na ... argumentem jest wyrażenie (zwykle czasownik z , a wynikiem prawda lub fałsz. Zaczyna się od niej prawie każde zdanie oznajmujące. "der" to funkcja dwuargumentowa, której argumentami są wyrażenia, podobnie jak wartość. Oznacza, że pierwszy (mniej ważny - zwykle typowy rzeczownik z określeniami) argument jest wykonawcą drugiego (zwykle czesownik). W praktyce zachowuje się jak przyimek. W odróżnieniu od rodzajnika nie zależy od rodzaju. ... słowo nie będące funkcją. Oznacza 'ty', czyli z grubsza tego, do kogo wypowiedź jest kierowana. "lubi" też nie jest funkcją. Odpowiada raczej czasownikowi, ale też rzeczownikowi lubienie. Dzięki podejściu zbliżonemu do ... mysz typowe czasowniki przechodnie: lubi kocha widzi je
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,645.html


Temat: tytuły z Mirandy
'med' islandzki odpowiednik polskiego przyimka 'z, ze'; 'tek' - prawdopodobnie od 'taka' - brac, wziac, zabierac; get ekki sofid - 'get' od czasownika 'geta' - umiec, potrafic'; ekki - wyraz zaprzeczajacy (jak w niemieckim 'nicht'); 'sofid' - imieslow bierny od czasownika 'sofa' - spac; myrin andar - 'andra' liczba mnoga od wyrazu: oddech, dusza; kaczka; 'myrin' - od 'myri' oznaczajacego bagnisko, torfowisko;...
Źródło: forum.bjork.pl/viewtopic.php?t=1556


Temat: Logiczny język
wyczucie). Czasowniki nieprzechodnie po prostu nie mają dopełnienia w bierniku. prawdą der pies stoi - Pies stoi. Przymiotniki zachowują się jak czasowniki nieprzechodnie - dosłownie znaczą 'być jakimś'. prawdą der chomik mały - Chomik jest mały. Obok mianownika i biernika niektóre czasowniki wymagają celownika. prawdą der Karol dem Marta den kot daje - Karol daje Marcie kota. prawdą der Rudolf dem Michał den chomik kradnie - Rudolf ukradł Michałowi chomika. Czasownik nie wymaga wszystkich dopełnień i podmiotu. prawdą der kot widzi - Kot widzi. prawdą den ser je - Ser jest jedzony. (Je się ser.) prawdą dem Karol den pies daje - Pies jest dawany Karolowi. (Karol dostaje psa. - czasownik "dostać" zbędny) prawdą dem Józef kradnie - Kradnie się, kradziono lub będzie się kradło (zapewne dokończono - ukradziono) coś Józefowi. (Okradziono Józefa.) Rolę zaimków wskazujących pełnią przyimki (w tym "rodzajniki") z dodanym -en. prawdą der ty den deren siedzi pies widzi - Widzisz psa, który siedzi. (Przypominam, że może to również znaczyć widziałeś lub będziesz widział) deren, denen, demen to funkcje dwuargumentowe z wyrażenie x wyrażenie w wyrażenie. Zwykle pierwszym wyrażeniem jest czasownik (w tym ... mysz widzi chomik - Istnieje fikcyjnie chomik, który widzi mysz, która daje psu kota. Słowniczek przymiotniki i czasowniki nieprzechodnie: czerwony zielony niebieski żółty brązowy szary czarny biały dobry zły mały duży stoi siedzi leży idzie biegnie szczeka miauczy czasowniki z celownikiem: daje kradnie zadania Jak dotąd tylko jedna osoba ułożyła zdanie z czasownikiem przechodnim. Poza tym polecam nowe ćwiczenia: Zdanie z czasownikiem...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,645.html


Temat: Othi lernojo lenglin kencirlishin? (kurs kencyrlskiego)
ja havurojo ne/nga universaitate - czasownik "havurojo" (dojeżdżać) jasno wskazuje na ruch, więc można użyć zarówno "ne" jak i "nga". Nie działa to w druga stronę, tj. ja behajo ne universitate, czasownik "behajo" (być) wskazuje na brak ruchu, więc można użyć tylko "ne". Ćwiczenia 1. Przetłumacz na język kencyrlski: Człowiek mieszka w Prisztinie; Ludzie mieszkają w Prisztinie; Dziś dojeżdżam na uniwersytet; Wybieram...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,439.html


Temat: Gerancki - Jerantei
Gerancki to język w zasadzie a priori, inspirowany trochę niemieckim, tureckim, armeńskim (ormiańskim, jak kto woli), baskijskim i językami słowiańskimi (głównie rosyjski). Jest to język ergatywno-absolutywny podlegający odmianie, o szyku zdania ... Są 2 liczby, pojedyncza i mnoga, i 4 przypadki: ergatyw, absolutyw, dopełniacz i miejscownik. Ergatywu używa się gdy rzeczownik jest podmiotem czasownika przechodnego. Końcówki dla poszczególnych deklinacji: 1. -i/-ai, np. kasuni ... gdy rzeczownik jest podmiotem czasownika nieprzechodnego lub przedmiotem czasownika przechodnego. 1. -e/-ei, np. kasune f, wolność, l.m. kasunei 2. -/-a, np. isĂśnak m, pies (-a- dodane przed -k w tym przypadku ... miejscownika używa się z wszystkimi przyimkami. 1. -ei/-av, np. kasune f, wolnością, etc.; l.m. kasunav 2. -o/-ich, np. isĂśnko m, psem, etc.; l.m. isĂśnkich 3. -un/-ich, np. khalkun m, dzieckiem, etc.; ... osoba: Erg. ino Abs. in / inu; tego drugiego używa się w przypadku podmiotu czasownika nieprzechodnego (system trójdzielny) Gen. dejin Prep. ramin W liczbie mnogiej nar + końcówki deklinacji l.m. przymiotników...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,224.html


Temat: Logsan
d, t, f, g, l, m jak w Polskim czy większości innych języków opartych na alfabecie łacińskim. c - /k/, "k" h - /h/, "h" jak w Anglieskim czy Niemieckim. Występuje ... /v/, "w" w - /w/, "ł" x - /x/, "ch" / "h" y - /j/, "j" . - /?/, przerwa jak w wyrażeniach typu "o-oo" czy Niemieckim "beantworten" między e i ... końca w rdzeniu wyrazu, tj. bez prefiksów i sufiksów. Np. mĂĄlce (jedzenie), mĂĄlceni (zjada), lacótra (las). Podstawowymi częściami mowy są rzecz jasna rzeczowniki (nama) i czasowniki (perda), które służą też jako przymiotniki. Rzeczowniki nie mają specjanych oznaczeń i są nieodmienne. Np. mera (człowiek) czy lagbu (książka). Czasowniki tworzy się przez dodanie sufiksu -ni (forma podstawowa) lub -li (forma pochodna). Forma pochodna jest zwykle żadka i zwykle ma formę sprawczą. Np. murtini znaczy "umrzeć", murtili znaczy "zabić". Końcówki -nu i -lu nadają czasownikowi formę przymiotnika w zdaniach złożonych. Znaczą dosłownie tyle co "taki, który (czasownik)". Np. tobrinu znaczy "czerwony", od [/b]tobrini[/b], "być czerwonym". Rzeczowniki w zdaniu mogą mieć 3 funkcje, definiowane przez znaczenie czasownika, które oznaczane są przez przyimki (czy tak to się po polsku ... poporzedinego zdania. Liczbę rzeczownika i czas czasownika dodaje się analitycznie. Np. słowo yu wskazuje na liczbę mnogą, mau na pojedynczą, tu znaczy "wszystkie"; nau to czas terażniejszy, dou przyszły, veu przeszły....
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,132.html


Temat: Twój język a SAE? :P
Ja sobie ocenię logiczny język, chociaż nie jest jeszcze dopracowany. 1. Określony i nieokreślony przedimek Raczej nie. 2. Zdanie względne za rzeczownikiem połączone odmieniającym się przyimkiem raczej nie, chociaż odpowiednie "zaimkopartykuły" są wzorowane na niemieckich zaimkach względnych. 3. Konstrukcja mieć + imiesłów. Nie. 4. Ktoś, kto doświadcza czegoś, jest podmiotem w mianowniku. Tak. 5. Konstrukcja bierna: być + imiesłów Nie. 6. Strona czynna i strona zwrotna z czasownikami przechodnimi i nieprzechodnimi. Coś w stylu strony zwrotnej jest, ale tylko od przechodnich i w ogóle to raczej rozpęd przy kalkowaniu. 7. Zewnętrzny właściciel jest w celowniku. Raczej nie. 8. Zaimek przeczący nieokreślony. W sumie tego nie przerabiałem. 9. Przyimek względny Przyimkopartykuła. 10. Porównania budowane jak konstrukcja względna. Raczej tak. 11. Zaimki muszą występować pomimo odmiany czasownika. Nie. 12. Różnica między wskazywaniem nasilenia a zaimkiem zwrotnym. Tak. 1. Czasownik na początku w pytaniach. Nie. 2. Stopniowanie przymiotników przez odmianę. Chyba tylko w stylu "prawdą der pies niż...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,1286.html


Temat: Twój język a SAE? :P
por. niem. "Mir ist heiĂź". 5. Konstrukcja bierna: być + imiesłów Tak, ale częsty jest też czasownik "stawać się", w przypadku dynamicznej strony biernej, "być" występuje gł. w statycznej str. biernej. 6. Strona czynna i strona zwrotna z czasownikami przechodnimi i nieprzechodnimi. Trochę dziwnie przetłumaczone, w angielskiej wersji chodzi o wywodzenie czasowników inakuzatywnych (nieprzechodnich, których podmiot nie jest agensem) z przechodnich, czy ... zarówno w niemieckim jak i w polskim, to chyba nienaturalny byłby brak tej konstrukcji w rańskim. Zatem tak. 8. Zaimek przeczący nieokreślony. No, choć czasownik musi wówczas zgadzać się z nim ... 11. Zaimki muszą występować pomimo odmiany czasownika. Jak na razie, w zasadzie tak, IIRC z wyjątkiem zdań złożonych współrzędnych o tym samym podmiocie, gdzie zaimki mogą być pomijane, z wyjątkiem trybu rozkazującego i może jakichś innych syt. 12. Różnica między wskazywaniem nasilenia a zaimkiem zwotnym. tak? 1. Czasownik na początku w pytaniach. Zależy od dialektu. 2. Stopniowanie przymiotników przez odmianę. No. 3. Połączenie "A, B i C". No. 4. Użycie narzędnika jako przypadku oznaczającego i "z kimś" i "za pomocą czegoś". Ano. Rański "narzędnik" nigdy nie występuje bez przyimka. 5. Niezależne formy na ... tej osoby. No. 8. Brak reduplikacji. No. 9. Wyróżnianie elementów wypowiedzi intonacją i porządkiem zdania. No. 10. SVO Zależy od rodzaju zdania (pytające, oznajmujące, z czasownikiem posiłkowym, bez). W oznajmujących bez...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,1286.html


Temat: przypadek gramatyczny rzeczowników
dość znana, bo tworzy interesujący wyjątek w gramatyce). A więc tutaj "niż" przyimkiem nie jest, bo po nim następuje biernik (co wykazuje choćby przykład omawiany w tym wątku). A skoro "niż" nie jest tu przyimkiem, musi być spójnikiem. Skoro jednak jest spójnikiem, użycie biernika uzależnione jest tutaj od właściwości składniowych innych wyrazów, a nie "niż", gdyż ten jako spójnik nie może niczym ... Niestety, na potrzeby przykładu należy zmienić czasownik, ale w innych sytuacjach dopełniacz cząstkowy nie wymaga takiej zmiany: "przyniosę kawę" (całą dostępną) kontra "przyniosę kawy" (trochę). Przeczenie wiąże się na ogół ze ... prawdopodobnie inny zwrot, możliwe że starszy: "wypiję jedną kawę i nie więcej". Jego modyfikacja przetrwała, o ile wiem, w językach łużyckich, gdzie przybrała postać (pod wpływem niemieckim?) dosł. "wypiję jedną kawę...
Źródło: forum.jzn.pl/viewtopic.php?t=300


Temat: ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
J.NIEMIECKI I UL Gramatyka: 1. Odmiana czasownika regularnego 2. Odmiana czasowników „haben”, „sein” i poznanych czasowników nieregularnych 3. Szyk zdania orzekaj?cego 4. Budowa pyta? (W-Fragen i pyta? budowanych przez inwersj?) 5. Rodzajnik okre?lony i nieokre?lony w ... rodziny 8. Nazwy potraw zamawianych w restauracji, barach typu fast food 9. Opis ulubionego menu 10. Informowanie o swoim g?odzie, pragnieniu, zamawianie posi?ku III UL I LO III LO V LO Gramatyka: 1. Czasownik regularny, nieregularny, zwrotny, z?o?ony rozdzielnie i nierozdzielnie, modalny 2. Czasy: Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I 3. Strona bierna czasów Präsens i Präteritum 4. Wszystkie przypadki, przyimki ??cz?ce si? z poszczególnymi przypadkami 5. Szyk zdania wspó?rz?dnego i ... sportowy, imprezy sportowe VI LO Gramatyka: S?uchacz powinien zna? i korzysta? z ca?ej wiedzy gramatycznej opanowanej podczas nauki j?zyka niemieckiego w liceum. Leksyka i komunikacja: 1. Zdrowie, podstawowe schorzenia, higieniczny tryb ?ycia...
Źródło: forum.cogito.olsztyn.pl/viewtopic.php?t=78